Studia podyplomowe „Psychologia w pracy trenera”

Studia podyplomowe „Psychologia w pracy trenera”

Aby dobrze zarządzać drużyną, najpierw należy zadbać… o to, by odpowiednio zarządzać samym sobą. Jak przygotować się do efektywnej pracy z zawodnikiem oraz z grupą na płaszczyźnie mentalnej?

Na studiach podyplomowych „Psychologia w pracy trenera”:

 • Posiądziesz wiedzę teoretyczną i praktyczną z obszaru psychologii sportu i dowiesz się jak wykorzystywać ją w swojej codziennej pracy.
 • Nauczysz się lepiej rozumieć siebie, grupę i zawodnika.
 • Dowiesz się jak zarządzać swoimi emocjami oraz czasem.
 • Będziesz mógł przez pełne dwa semestry czerpać od praktyków, ludzi związanych jednocześnie z psychologią i piłką nożną.

UWAGA! Podstawą udziału w studiach jest udzielenie sobie zgody na… nagrywanie siebie podczas pracy! 😉

ZAPISZ SIĘ!

(Po kliknięciu przycisku „Zapisz się” należy zarejestrować się na stronie uczelni asbiro.pl)

Psychologia w pracy trenera to:

Wiedza

Sześć pełnych wiedzy weekendów – spotkań w formule stacjonarnej

Praktyka

Każdy zjazd to zadania praktyczne dla uczestników studiów

Doświadczenie

Ponad 140 godzin zajęć stacjonarnie oraz on-line

TYLKO 30 MIEJSC NA ROKU

Cena 3699 zł obowiązuje tylko do końca czerwca.

Poznaj naszych prowadzących

Program studiów

Podstawą pracy psychologa sportowego jest BUDOWANIE ŚWIADOMOŚCI poprzez przekazywanie wiedzy z zakresu funkcjonowania człowieka w sporcie. W czasie zajęć uczestnicy zapoznają się z filozofią pracy psychologa sportu oraz dowiedzą się jak wykorzystać wiedzę w pracy własnej. Zajęcia mają charakter wprowadzający do tematyki poruszanej na studiach.

3 pytania, na które uczestnik podczas zajęć znajdzie odpowiedź:

 • Jakie umiejętności mentalne są potrzebne sportowcom na najwyższym poziomie?
 • Czym są fundamenty całościowego przygotowania w piłce nożnej?
 • Czy można określić wpływ psychiki na wyniki sportowe?

W ramach zajęć studenci dowiedzą się więcej na temat trzech podstawowych umiejętności psychologicznych w pracy trenera – koncentracji uwagi, pewności siebie oraz radzenia sobie ze stresem i presją. Wykładowca uwzględni zarówno perspektywę zawodniczą jak i trenerską. Zajęcia będą miały charakter wykładowo-warsztatowy.

3 pytania, na które uczestnik podczas zajęć znajdzie odpowiedź:

 • Czym jest koncentracja i jak można nad nią pracować u siebie i swoich podopiecznych?
 • Czym jest pewność siebie i jak można nad nią pracować u siebie i swoich podopiecznych?
 • Jak można budować zasoby do radzenia sobie ze stresem i presją u siebie i swoich podopiecznych?

Sport to nie tylko przyjemność, aktywne spędzanie czasu, dążenie do sukcesów, lecz także wyrzeczenia, poświęcenie, koszty emocjonalne i rodzinne. Często mówi się o kosztach uprawiania sportu poniesionych przez zawodników, zdecydowanie rzadziej o kosztach trenerów. A to trenerzy, często perfekcjoniści, w roli osoby która zawsze widzi coś do poprawy stają się narażeni na wypalenie zawodowe, utratę dystansu, czy zaburzenie odpowiedniego balansu potrzebnego do wykonywanie swojej pracy z właściwą energią i nastawieniem. Praca trenera łączy się inspirowaniem zawodników, wskazywaniem ścieżki rozwoju, wyznaczaniem celów. A tylko osoba, która kontroluje siebie, pobudza siebie, jest ciekawa świata i zadaje pytanie w pierwszej kolejności sobie będzie potrafiła wpływać na innych. Zajęcia te mają za zadanie zmianę perspektywy patrzenia trenera, z tej najbardziej popularnej: “jak mogę pomóc mojemu zawodników”, na pytanie “jak mogę pomóc sobie” (by pomóc mojemu zawodnikowi).

3 pytania, na które uczestnik znajdzie odpowiedź podczas zajęć:

 • Dlaczego wykonywanie zawodu trenera wiąże się z zagrożeniem pracoholizmem?
 • Jak znaleźć właściwą równowagę w pracy trenera?
 • Jak uniknąć wypalenia zawodowego?

Trener powinien znać siebie, swój charakter i w oparciu o tę wiedzę zachowywać swój autentyczny wizerunek. Należy jednak zwrócić uwagę, że praca trenera może wykreować sytuacje, w których będzie musiał się zachować inaczej niż zwykle. Trener musi być przygotowany na różne sytuacje, które mogą się pojawić w relacji z grupą (zespołem) jak i jednostką (zawodnikiem, osobą ze sztabu szkoleniowego). W każdej sytuacji trener ma możliwości wyboru stylu zarządzania, wyboru sposobu zareagowania, czy podjęcia konkretnych decyzji. Podczas zajęć trenerzy zostaną wyposażeni w narzędzia do bycia przygotowanym na różne sytuacje, poznają jak budować cele w rozmowach z zawodnikami oraz dowiedzą się jak zachować spokój w sytuacjach trudnych.

3 pytania, na które uczestnik znajdzie odpowiedź podczas zajęć:

 • Jak przygotować się do rozmowy z zawodnikiem?
 • Na co warto zwrócić uwagę w rozmowach indywidualnych?
 • Jak analizować swoje rozmowy z zawodnikami?

By teoria była wartościowa, musi przenikać się z praktyką. Niektórzy ludzie z łatwością przekładają jednak wykłady na życie codzienne, a jednym z takich właśnie inspirujących miejsc jest Krosno, gdzie Grzegorz Raus utworzył wielką piłkarską organizację. Bardzo ludzka twarz tych studiów, gdzie na zajęciach zobaczysz jak wyglądać może naturalny kontakt z zawodnikiem-wychowankiem.

Praca trenera z dziećmi i młodzieżą jest niejednokrotnie bagatelizowana i umniejszana. Celem tych zajęć będzie właściwe spojrzenie na budowanie relacji z młodym zawodnikiem i poznanie siły wpływu trenera na kształtowanie się dorosłego piłkarza. Uczestnicy poznają specyfikę pracy z młodzieżą i istotę łączenia roli trenera piłki nożnej oraz wychowawcy i mentora.

3 pytania, na które uczestnik podczas zajęć znajdzie odpowiedź:

 • Czy w treningu dzieci i młodzieży jestem tylko trenerem?
 • Rola autorytetu – możliwe korzyści i zyski oraz niebezpieczeństwa.
 • Jak przygotować się na pracę z młodym zawodnikiem wchodzącym w piłkę seniorską?

+ BONUS: Jak nie ulec pułapce „na mnie to działało”?

Diagnoza potrzeb i zwiększenie skuteczności w krótkiej, i średniej perspektywie (mikrocykl, mezocykl) to pierwszy cel pracy trenera przygotowania mentalnego w piłce seniorskiej na profesjonalnym poziomie. Równolegle dużą wartość stanowią drużynowa i indywidualna edukacja mentalna oraz budowanie świadomości, aby pozytywne zmiany były trwałe, i odbywały się bez naszej obecności. W czasie zajęć uczestnicy zapoznają się jak w praktyczny sposób łączyć te dwie drogi, które dążą do jednego celu – rozwoju zawodnika i drużyny.

3 pytania, na które uczestnik podczas zajęć znajdzie odpowiedź:

 • Czego zawodnik potrzebuje, aby miał motywację do rozwoju mentalnego?
 • W jaki sposób edukować mentalnie zawodnika?
 • Jak wykorzystać porażki i zwycięstwa do holistycznego rozwoju trenera, i zawodnika?

Trening mentalny jest określany treningiem umiejętności psychologicznych, który poprzez systematyczne i długotrwałe oddziaływanie prowadzi do wzrostu kompetencji ćwiczonej umiejętności. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się jak trenować koncentrację oraz jak regulować emocje i poziom wzbudzenia autonomicznego układu nerwowego, wykorzystując metodę biofeedback.

3 pytania, na które uczestnik podczas zajęć znajdzie odpowiedź:

 • Czym jest praktyczny indywidualny trening mentalny i jak wdrażać go w trening piłkarski?
 • Jak trenować umiejętności mentalne u zawodników?
 • Jak regulować swoje emocje?

Wynik meczu piłkarskiego rozstrzyga się na murawie… Na pewno? To co oznacza w takim razie powiedzenie, że „mecz wygrywa się w szatni”? Zajęcia poświęcone będą tematowi budowania spójności drużyny i poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie: na ile rzeczywiście można wygrać mecz w szatni?

3 pytania, na które uczestnik podczas zajęć znajdzie odpowiedź:

 • Czym jest spójność drużynowa i co daje ona zespołowi?
 • Od czego zależy spójności i jak ją budować?
 • Co trener powinien umieć, by skutecznie budować spójność drużyny?

Piłka nożna jest grą zespołową. Bazuje na umiejętnościach i relacjach w drużynie. Zjednoczenie grupy prawie trzydziestu osób w jednym celu jest ogromnym wyzwaniem trenerskim. Tarcia i konflikty w grupie są praktycznie nieuniknione. Zajęcia poświęcimy na to by omówić jak najlepiej przygotować zespół na kryzys i zmniejszyć ryzyko konfliktów w drużynie.

3 pytania, na które uczestnik podczas zajęć znajdzie odpowiedź:

 • Czym jest kryzys w drużynie i jak powstaje?
 • Jakie kluczowe czynniki mogą wywołać kryzys w drużynie piłkarskiej?
 • W jaki sposób trener może zapobiegać kryzysom i przygotować drużynę na radzenie sobie z nimi?

Jaka jest rola trenera młodzieżowego i zawodowego? Jaki wpływ psychopedagogiczny należy kierować na swoich zawodników? Na tych zajęciach studenci poznają metodykę Imopeksis, w której nauczą się kształtować pozytywne: intencję, pewność siebie, motywację wewnętrzną, zarządzanie emocjami, koncentrację, intuicję i zespołową spójność. Dodatkowo poszukiwać będą naturę temperamentu, osobowości i modeli zachowań w systemie pracy indywidualnej, grupowej oraz zespołowej. Bo całość zjawisk psychopedagogicznych i wsparcia metodycznego stanowi fundament skutecznej współpracy z zawodnikiem i zespołem w sytuacji szkolenia i rywalizacji sportowej.

3 pytania, na które uczestnik podczas zajęć znajdzie odpowiedź:

 • Jakie umiejętności mentalne są potrzebne sportowcom na najwyższym poziomie?
 • Czym są fundamenty całościowego przygotowania w piłce nożnej?
 • Czy można określić wpływ psychiki na wyniki sportowe?
koncentracja
pewność siebie
radzenie sobie ze stresem
umiejętności mentalne
wpływ psychiki na wynik sportowy
równowaga
wypalenie zawodowe
rozmowy grupowe i indywidualne
rola autorytetu
motywacja wewnętrzna
wykorzystanie zwycięstw i porażek
emocje
kryzys w drużynie
trening mentalny

Terminy zjazdów stacjonarnych

I zjazd

11-13.10.2024r.*

II zjazd

16-17.11.2024r.

III zjazd

14-15.12.2024r.

IV zjazd

22-23.03.2025r.

V zjazd

31.05-01.06.2025r.

VI zjazd

05-06.07.2025r.

* Pierwszy zjazd organizowany jest w ramach EkstraTrener Masters i może odbyć się poza Warszawą.

Zjazdy stacjonarne odbywają się w Warszawie

FAQ

Każda osoba, która posiada wykształcenie wyższe. Absolutnym minimum jest więc licencjat. W “Psychologii w pracy trenera” udział wziąć można natomiast bez względu na tytuł (absolwent studiów licencjackich, inżynier, magister) oraz uczelnię, na której poprzedni dyplom został zdobyty.

Tak, oczywiście. Na zakończenie studiów każda osoba, która obroni pracę podyplomową otrzyma wydane w Rzeczypospolitej Polskiej świadectwo ukończenie studiów podyplomowych z urzędową pieczęcią Uczelni ASBiRO.

Studia podyplomowe “Psychologia w pracy trenera” to inicjatywa, której podjęli się założyciele Fundacji EkstraTrener, serwisu EkstraTrener.pl oraz twórcy podcastu „Jak Uczyć Futbolu” – Przemysław Mamczak i Paweł Szymański. Studia realizowane są we współpracy z prywatną uczelnią biznesową ASBiRO.

Dopuszczamy możliwość udziału w zajęciach osobom bez wykształcenia wyższego. Realizują one jednak wtedy ścieżkę kształcenia w ramach kursu. Różnic w kontekście programu, terminarza, wykładów, listy prelegentów czy realizowanych zadań nie ma, natomiast osoby kończące kurs otrzymują inny niż studenci dyplom ukończenia kierunku. Ważne, by poinformować nas o chęci realizowania kursu przy zapisie!

Studia podyplomowe “Psychologia w pracy trenera” odbywają się co roku i trwają dwa semestry. Startujemy jesienią, a zjazdy realizujemy w Warszawie. Pełen harmonogram każdej edycji znajdziesz na ekstratrener.pl w zakładce studia, a szczegółowe godzinowe harmonogramy kolejnych spotkań rozsyłane są do studentów najpóźniej na 2 tygodnie przed każdym zjazdem.
Pełen program oraz opis poszczególnych modułów studiów rozpisane są na stronie ekstratrener.pl w zakładce studia.
Wejdź na asbiro.pl i załóż konto (w prawym górnym rogu „REJESTRACJA” -> „ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO” -> „ZAREJESTRUJ MNIE”). Następnie poprzez przycisk ZAPISZ SIĘ na stronie ekstratrener.pl przenieś się do zapisów na studia (korzystając z danych do logowania uzyskanych chwilę wcześniej w procesie rejestracji konta na asbiro.pl). Opłać wpisowe 1000 zł, które zarezerwuje Twoje miejsce w grupie oraz w wolnej chwili (przed pierwszym zjazdem) uzupełnij formalności związane z przyjęciem na studia, o które poprosi Cię Uczelnia ASBiRO. I… bądź gotów na wielką piłkarską przygodę!
To zależy. Wpisowe wynosi 1000 zł i jest to opłata stała. Natomiast całość opłaty uzależniona jest od terminu, w jakim jej dokonasz. Do 31.06.2023 koszt studiów to 2499 zł, do 31.07.2023 – 2699 zł, a do 14.08.2023 – 2899 zł.
6 dwudniowych zjazdów stacjonarnych realizowanych weekendowo (sobota-niedziela) oraz 12 wykładów online w zamkniętej grupie. Podczas zjazdów stacjonarnych zapewniamy wodę, kawę oraz przekąski. Każdy z uczestników otrzyma także pakiet startowy oraz, po obronie pracy dyplomowej, dyplom ukończenia studiów.

Praca dyplomowa na „Psychologii w pracy trenera” polega na wypełnieniu osobistego workbooka z narzędziami psychologicznymi, które po każdym zjeździe będą się w nim pojawiać. Poza ćwiczeniami dotyczącymi tematyki poszczególnych wykładów będą to m.in. refleksje i wnioski z uczestnictwa w superwizji oraz analizy nagrań swoich zachowań podczas odpraw, meczów i treningów.

Posiadamy bazę sprawdzonych hoteli, w których organizujemy noclegi dla studentów od kilku lat. Nie musisz więc się martwić, pomożemy zorganizować Ci noclegi w okazyjnych cenach i korzystnych lokalizacjach (najczęściej w miejscu, w którym odbywa się zjazd).
Aby móc podejść do obrony pracy dyplomowej, student musi wykazać się frekwencją minimum 65% (obecności na zjazdach stacjonarnych). Oznacza to, że należy wziąć udział przynajmniej w czterech z sześciu weekendowych sesji, ale zalecamy oczywiście każdy ze zjazdów traktować obowiązkowo. W przypadku nieobecności na którymś ze zjazdów, wykłady za darmo odrobić można w kolejnych semestrach.
Niestety wpisowe nie podlega zwrotowi. Zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi. Ponieważ czas i miejsce kolejnych zjazdów studiów są ogłaszane z wyprzedzeniem, natomiast liczba miejsc jest ograniczona, zaś chętnych jest zwykle więcej, musimy zadbać o odpowiednią frekwencję i umożliwienie udziału wszystkim zainteresowanym, podczas gdy każdorazowa rezerwacja wiąże się z jednoczesnym zablokowaniem miejsca innym osobom. W związku z powyższym prosimy o rozwagę i zastanowienie się przed dokonaniem wpisowego.
Tak, ale tylko jeżeli spełnia określone warunki. Jeżeli chcesz zmienić nazwisko uczestnika studiów, masz takie prawo do 15 sierpnia. W takim przypadku jednak, nowo zgłoszony uczestnik musi spełniać wszystkie kryteria oraz w ciągu dwóch dni dostarczyć uczelni niezbędne dokumenty.
Od Uczelni ASBiRO otrzymasz link do panelu e-rekrutacji, gdzie w trzech krokach w stu procentach zdalnie załatwisz wszystkie formalności związane z rekrutacją. Uczelnia poprosi Cię o wypełnienie kwestionariusza osobowego, zapoznanie się z regulaminem studiów, odesłanie skanu podpisanej umowy o studiowaniu oraz skanu Twojego dyplomu ukończenia studiów wyższych.
Nie, wystarczą nam skany. Dokumenty do wglądu należy posiadać przy sobie podczas pierwszego zjazdu stacjonarnego, abyśmy zgodnie z wymogami Ministerstwa Edukacji i Nauki mogli potwierdzić ich wiarygodność.

Wymagana obecność, do zaliczenia studiów, to 65% zajęć stacjonarnych. Jeżeli jednak nie będziesz mógł przyjechać na któryś z wykładów, możesz spokojnie nadrobić go podczas kolejnych edycji (w porozumieniu z organizatorem).

Pisz śmiało na studia@ekstratrener.pl, na pewno odpowiemy. Postaramy się zrobić to jak najszybciej.

ANALIZA TAKTYCZNA

Zapisz się
na studia


3699 zł

Ta cena obowiązuje tylko do końca czerwca!

TYLKO 30 MIEJSC NA ROKU

(Decyduje wpłata wpisowego w kwocie 1000 zł)

ZAPISZ SIĘ!

Opcja ratalna

Wpisowe: 1000 zł

Czesne: 4 raty po 800 zł

ZAPISZ SIĘ!