Imopeksis. Psychopedagogiczna metoda zarządzania sobą, grupą i sytuacją stresową

59,90 

„Zasada Pareto” – znana zasada, funkcjonująca w biznesie od ponad 80. lat, mówi o tym, że z tego na co masz wpływ, wybierz 20% które będą stanowiły 80 twojego zaangażowania, natomiast pozostałe 80% niech stanowi 20% twojego zaangażowania. IMOPEKSIS to 20% całej wiedzy w pracy trenera, na którą należy poświęcić 80% czasu i zaangażowania, by osiągnąć sukces i sprawnie działać.

Kategoria: Tag:

Opis

Tej książki nie znajdziesz w księgarniach
kupisz ją tylko na naszej stronie!

Imopeksis to:

Akronim przedstawianych czynników psychospołecznych:

  • I = intencje;
  • MO = motywacja;
  • P = pewność siebie;
  • E = emocje;
  • K = koncentracja;
  • S = spójność grupy;
  • I = intuicja;
  • S = skuteczność.

Nowoczesny trener w sporcie musi być „coachem” kompetencji psychospołecznych i pedagogiem nastawionym na kształtowanie charakterów. Coach to ekspert od integrowania i tworzenia wizji, mediator, tłumacz, ktoś kto rozumie i współpracuje. To najlepszy ekspert od kwestii międzyludzkich. Podstawią pracy coacha jest silna wiara w wartości (niezależnie jakie by one nie były) tworzące kręgosłup moralny i psychiczny. Wartości te, wspierane pracą nad czynnikami psychospołecznymi, stanowią również podstawię do budowy zespołu.

Coach nie przekazuje wiedzy lecz organizuje myślenie poprzez zadawanie odpowiednich pytań, stawianie wyzwań, inspirowanie do działania, budowę atmosfery autorefleksji (dialog wewnętrzny) i analizy (w tym autoanalizy). Coach inspiruje do działania, pomaga w zrozumieniu wzajemnych ról i oczekiwań w zespole. Uczy podejmowania decyzji, daje autonomię działania, słucha ze zrozumieniem i pełni rolę usługową względem członków drużyny. Coach nie szuka i nie wytyka błędów, ale stara się je przewidywać. Ustala zadania tak, aby zminimalizować prawdopodobieństwo pojawienia się błędów.

Coach skupia się na pozytywnych osiągnięciach i rozwoju dzięki wytyczaniu drogi prowadzącej do kolejnych sukcesów. Tworzy sytuację, w której zawodnicy sami chcą poprawiać swoje umiejętności, zyskując poczucie własnej wartości i pewności siebie. Coach uzyskuje akceptację, uznanie i szacunek zawodników oraz zespołu nie używając motywacji zewnętrznej (nagród finansowych ani systemu kar), lecz ustalając w stosunku do umiejętności zawodników zadania, dzięki którym poczują satysfakcję z możliwości wykonania działania i zdobywania nowych umiejętności.

Coach buduje umiejętność pracy indywidualnej zawodników, pełniąc rolę pomocniczą i doradczą. Diagnozuje umiejętności i prognozuje rozwój gracza (zgodnie z „zasadą Pareto”), a następnie zaszczepia w zawodniku chęci do pracy nad sobą, aby zawodnik sam mógł dojść do wyższej samooceny, samostanowienia, samorealizacji i samourzeczywistnienia w swoich życiowych planach w sporcie lub poza nim.

Chcesz poznać jak być prawdziwym liderem?

Kup książkę

O autorze

prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Huciński

Pedagog, trener klasy mistrzowskiej w koszykówce, profesor kultury fizycznej, psycholog sportu. Posiada 20-letnie doświadczenie w pracy trenerskiej kadry narodowej (396 meczów) w koszykówce kobiet, 30-letnie w pracy trenerskiej w zawodowej lidze koszykówki kobiet i mężczyzn (1860 meczów), uczestniczył w 10 finałach mistrzostw Europy, sięgając m.in. po wicemistrzostwo Starego Kontynentu. W 1993 roku zdobył brązowy medal mistrzostw świata w koszykówce kobiet. Członek Komisji Sportu Profesjonalnego Ministerstwa Sportu, Członek Komisji Dyscyplinarnej i Komisji Akredytacyjnej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Autor 25 zwartych pozycji książkowych i ponad 100 artykułów naukowych. Profesor Hanowerskiej Akademii Nauk Przyrodniczych. Profesor nadzwyczajny Politechniki Koszalińskiej. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Fragment książki

Wybiegając w nieodległą przyszłość można przypuszczać, że to na polu umiejętności zarządzania kompetencjami psychopedagogicznymi i psychospołecznymi rozgrywać się będzie rywalizacja między trenerami, niezależnie od poziomu na jakim prowadzą rywalizację. Wyzwania nie stanowi już pozyskanie najnowszych ćwiczeń stosowanych przez cenione autorytety i najlepsze drużyny głównie ze względu na łatwość przekazywania danych. Dziś wyzwanie stanowić będzie zbudowanie spójnego, zmotywowanego zespołu, w którym jego członkowie potrafią zarządzać własnymi emocjami, koncentrować się na najważniejszych celach i odczuwać przyjemność z rozwoju i osiągnięć.

Spis treści

Wstęp

1. Wprowadzenie do psychopedagogicznego sposobu zarządzania sobą, partnerem i sytuacją w sporcie – IMOPEKSIS
1.1. Cechy psychospołeczne podlegające kształtowaniu w procesie psychopedagogicznym
1.2. „Coach” – wizja nowoczesnego trenera w sporcie
1.3. Prawda i samokontrola w aspekcie procesów psychopedagogicznych czynników psychospołecznych
1.4. Przepływ – doświadczenie optymalne w aspekcie procesów psychopedagogicznych i czynników psychospołecznych
1.5. Rola upodmiotowienia zespołu kosztem uprzedmiotowienia trenera w koszykówce w aspekcie procesu psychopedagogicznego
1.6. Procesy treningowe w aspekcie czynników psychopedagogicznych i psychospołecznych
1.7. Kształtowanie umiejętności w aspekcie poczucia przyjemności
1.8. Przerzutność i podzielność uwagi w procesie psychopedagogicznym na przykładzie koszykówki
1.9. Komunikacja empatyczna w aspekcie dialogu  wewnętrznego
1.10. Mózg w aspekcie czynników psychopedagogicznych i psychospołecznych

2. Intencje
2.1. Diagnoza intencji
2.2. Zmiana intencji negatywnych
2.3. Intencje pozytywne w aspekcie dodatkowej wartości zespołowej
2.4. Szacunek rzeczywisty
2.5. Szacunek do instytucji (stanowiska)
2.6. Szacunek nierzeczywisty (wymuszony)
2.7. Intencje – podsumowanie
Arkusze oceny subiektywnej – intencje

3. Motywacja
3.1. Wprowadzenie do zagadnień motywacyjnych
3.2. Motywacja wewnętrzna
3.3. Kształtowanie motywacji wewnętrznej
3.4. Sposoby kształtowania motywacji wewnętrznej
3.5. Motywacja zewnętrzna
3.6. Podsumowanie – Motywacja Zewnętrzna

4. Pewność siebie
4.1. Sposoby kształtowania pewności siebie
4.2. Podsumowanie – Pewność Siebie

5. Zarządzanie emocjami
5.1. Wprowadzenie do zarządzania emocjami
5.2. Sposoby zarządzania sobą w aspekcie współpracy z partnerem, grupą i zespołem – wskazówki metodyczne
5.3. Sposoby zarządzania emocjami w aspekcie współpracy z partnerem, grupą i zespołem – wskazówki metodyczne
5.4. Mechanizmy obronne w zarządzaniu emocjami w aspekcie współpracy z partnerem, grupą i zespołem
5.5. Zarządzanie emocjami w sytuacjach trudnych w aspekcie współpracy z partnerem, grupą i zespołem
5.6. Mechanizmy zarządzania emocjami w procesie psychopedagogicznej współpracy z partnerem, grupą i zespołem na przykładzie koszykówki
5.7. Zarządzanie emocjami – podsumowanie
Arkusze oceny subiektywnej – zarządzanie emocjami

6. Koncentracja
6.1. Koncentracja jako czynnik porządkujący świadomość w kontekście entropii psychicznej i doświadczenia optymalnego – przepływu (flow)
6.2. Kształtowanie koncentracji
6.3. Mechanizmy kształtowania koncentracji w koszykówce
6.4. Koncentracja – podsumowanie

7. Spójność grupy
7.1. Kształtowanie spójności grupy i zespołu
7.2. Kształtowanie ról w zespole
7.3. Spójność grupy w aspekcie hierarchii i chronologii w drużynie
7.4. Selekcja i prowadzenie zawodników rezerwowych w koszykówce w aspekcie kształtowania spójności grupy
7.5. Tabele tworzenia grup w koszykówce w aspekcie psychopedagogicznym i psychospołecznym
7.6. Spójność grupy – podsumowanie

8. Intuicja
8.1. Rodzaje doświadczeń intuicyjnych
8.2. Intuicja a podejmowanie decyzji
8.3. Kształtowanie intuicji
8.4. Intuicja – podsumowanie
Arkusze oceny subiektywnej – intuicyjne

9. Wybrane oddziaływania psychopedagogiczne i psychospołeczne w pracy trenera koszykówki
9.1. Oddziaływania psychopedagogiczne i psychospołeczne w aspekcie zarządzania emocjami
9.2. Oddziaływania psychospołeczne i psychopedagogiczne w aspekcie ataku w koszykówce
9.3. Oddziaływania psychospołeczne i psychopedagogiczne w aspekcie obrony w koszykówce
9.4. Oddziaływania psychopedagogiczne i psychospołeczne w aspekcie transmisji
9.5. Oddziaływania psychospołeczne i psychopedagogiczne w aspekcie rywalizacji sportowej
9.6. Inne oddziaływania psychopedagogiczne i psychospołeczne w pracy trenera koszykówki

10. Metody rejestracji i pomiaru czynników psychospołecznych

Bibliografia

Indeks tabel

Indeks ilustracji