Periodyzacja Taktyczna. Logika z innego świata

100,00 

Książka trenera piłkarskiego, którego koncepcja – Logika procesu treningowego – sięga portugalskiego Porto. Poprzez jej publikację oraz specyficzny rodzaj pracy z zespołem twórca staje się protagonistą wdrożenia Myślenia Kompleksowego do procesu treningowego w piłce nożnej w Polsce. Niniejsza pozycja jako pierwsza w kraju przedstawia sposób implementacji do treningu piłkarskiego takich dziedzin, jak Teoria Kompleksowości, Teoria Systemów, Neuronauka, Filozofia czy Cybernetyka.

Kategoria:

Opis

Periodyzacja Taktyczna. Logika z innego świata:

Obecnie piłka nożna stoi na rozstaju dróg. Jest to cudowny czas dla każdego, kto może osobiście doświadczać tych zmian w swojej pracy. Z jednej strony dostrzeganie jest silne dążenie do zmechanizowania procesu treningowego, z drugiej natomiast kiełkuje pogląd potrzeby ewolucyjnych prądu – wewnątrz Logiki Periodyzacji Taktycznej. Każdy z trenerów powinien podjąć decyzję, w którą stronę zmierzać, gdyż to on będzie odpowiadał za swój sukces lub porażkę. Celej tej książki było dostarczenie pewnego zakresu wiedzy, która – po przeanalizowaniu i kontemplacji – pozwoli na najbardziej rzetelny wybór.

Frade: Zwykle ludzie kojarzą Intensywność z szybkością, a te dwa pojęcia nie mają ze sobą nic wspólnego. Jedynym wyznacznikiem Intensywności jest płynność gry, ponieważ pozwala ona na wszystkim zawodnikom na bycie skoordynowanymi, skoncentrowanymi i uważnymi. To jest Intensywność. W celu zapewnienia jakości gry musimy się zatroszczyć o płynność. Kiedy gra jest plynna, jest też jakościowa, dlatego że wszyscy partycypujący są skoncentrowani. Jedni z powodu zatrzymania się w grze dla stworzenia wymiany podań, inni – z powodu potrzeby dobiegnięcia do piłki.

Emocje towarzyszą podczas gry zarówno zawodnikom, jak i trenerowi. To za sprawą ich ekspresji zmienia się zachowanie człowieka. Jak wskazuje Damásio (2003), absencja emocji powoduje brak zdolności do podjęcia decyzji. Zarówno zawodnicy, jak i trener podczas procesu myślenia prowadzącego do podjęcia decyzji nie mogą pozostać bez wpływu emocji, w innym przypadku zawsze będą generować błąd wewnątrz gry. Emocje są integralną częścią procesu decyzyjnego.

POZNAJ PERIODYZACJĘ TAKTYCZNĄ VITORA FRADE!

Kup książkę

O autorach

Tomasz Tchórz

Trener piłkarski UEFA A i UEFA A Elite Youth. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobył m.in. w Portugalii, Holandii, na Litwie i w Anglii. Obecnie związany z drużyną Kerala Blasters (Indian Super League), pracując jako asystent trenera pierwszego zespołu. Na przestrzeni lat zaangażowany w tej samej roli w pracę z drużynami Wisła Płock (Ekstraklasa, Polska) oraz FK Trakai (A lyga, Litwa). Pracował także z zespołami do lat 14 w akademii piłkarskiej Wisły Kraków i CF Belenenses (Lizbona) oraz z drużynami do lat 10 i 12 w akademii piłkarskiej Legii Warszawa. Jest absolwentem prestiżowych studiów podyplomowych Master of Business Administration (MBA) – Sports Management na uczelni Maastricht School of Management. Teoretyczne doświadczenie w temacie Periodyzacji Taktycznej zdobył podczas zajęć z autorem metodologii Vítorem Frade, które wsparł praktycznym doświadczeniem podczas odbywania stażu w pierwszej drużynie Southampton F.C. prowadzonej przez Mauricio Pellegrino.

Dominika Tchórz-Białek

Psycholog sportu oraz terapeuta pedagogiczny, pracujący w nurcie skoncentrowanym na rozwiązaniach (TSR). Posiadaną wiedzę wykorzystuje w praktyce, podczas zajęć z drużynami (piłka nożna), konsultacji indywidualnych (piłka nożna, tenis, judo, taniec towarzyski czy gimnastyka artystyczna) oraz obozów sportowych. Współpracuje z pierwszą w Polsce Akademią Rozwoju poprzez Sport – Ferajna. Pracując w szkole podstawowej powadzi także warsztaty między innymi z zakresu koncentracji, motywacji i pewności siebie. W latach 2016-2017 współprowadząca zajęcia dydaktyczne ze studentami obejmujące tematykę treningu mentalnego i psychologii w sporcie. Redaktor publikacji z zakresu psychologii sportu (tenis, piłka nożna). Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz współorganizator konferencji naukowych dotyczących wsparcia psychologicznego w sporcie. Stale weryfikuje i podnosi swoją wiedzę współpracując z certyfikowanymi psychologami sportu.

Recenzje

Paweł Kawalec (trener przygotowania motorycznego Zagłębia II Lubin):
Wizja, którą przedstawia autor to kolejny krok, który powoli nadchodzi w piłce. Wyeliminowanie określonych pozycji, aby rozwinąć większą wszechstronność graczy oraz nieprzewidywalność w grze zespołu. Jednocześnie poruszasz temat przemieszczania się w strukturze rombu, w której każdy zawodnik może wyrazić swoją ekspresję. Świetnie wyjaśniłeś też Fundamenty i poszczególne działania z piłką, dzięki którym można dokładnie zrozumieć to co masz na myśli w swojej Idei Gry. Z pewnością książka daje głębsze spojrzenie na to dokąd zmierza piłka i pozwala zrozumieć globalny charakter tej gry. Brawo!

Bartosz Bąk (AP Wisła Kraków):
To już kolejna propozycja autora, która wywołuje u mnie długo oczekiwane emocje. Odważnie postawione propozycje reform futbolu ukierunkowują czytelnika do spojrzenia w przyszłość. Opublikowana idea gry wraz z proponowaną zmianą systemowo-szkoleniową pozwala trenerom i działaczom stworzyć dla zawodnika środowisko do wszechstronnego rozwoju. Uważam, że niniejsza książka da szkoleniowcom potwierdzenie w słuszności stosowanej filozofii, natomiast dla osób podążających inną drogą dostarczy nowych inspiracji. Gratuluję Tomkowi globalnej interpretacji piłki nożnej umiejscowionej w kontekście sprostania wyzwaniom przyszłości.

Spis treści

Słowo od autora

Przedmowa

Prefacio

Agradecimentos

Podziękowania

Streszczenie

Wstęp

Od periodyzacji konwencjonalnych do Periodyzacji Taktycznej

Taktyka jako przewodnik w procesie treningowym. Taktyka jako wszystko

Periodyzacja jako nabywanie określonego sposobu gry na przestrzeni czasu

Wpływ Myślenia Klasycznego na trening piłkarski

Periodyzacja Taktyczna jako metodologia opisująca życie

Piłka nożna jako fenomen kompleksowy

Periodyzacja Taktyczna – metodologia geniusza

Przedstawienie autora Periodyzacji Taktycznej

Lekcja z twórcą metodologii Vitorem Frade

Właściwie rozumiana Periodyzacja Taktyczna

Cel bez posiadania planu jest tylko życzeniem – Antoine de Saint Exupéry

Idea Gry, od której rozpoczyna się wszystko

Idea Gry w konfrontacji z otoczeniem

Urzeczywistnienie Idei Gry poprzez praktyczne zastosowanie

Podsumowanie Macierzy Konceptualnej

Macierz pedagogiczna Periodyzacji Taktycznej

 • Fundamenty Metodologiczne Periodyzacji Taktcznej
 • Supra-Fundament Specyficzności – nadawanie kontekstu wszystkiemu, co realizowane
 • Fundament Metodologiczny Skłonności
 • Fundament Metodologiczny Kompleksowej Progresji
 • Fundament Metodologiczny Poziomej Alternacji wewnątrz Specyficzności
 • Przedstawienie kolorystyki wzorca Morfocyklu w analogii do kameleona
 • Charakterystyka pracy w poszczególnych dniach Morfocyklu
 • Podsumowanie graficzne wzorca Morfocyklu
 • Przedstawienie wzorca Morfocyklu specyficznego

Nielinearność Logiki kontra linearność logiki

Wymiar fizyczny w ujęciu Logiki Periodyzacji Taktycznej

 • Prewencja przed urazami
 • (Nie)wzmacnianie mięśni
 • Dążenie do perfekcji sabotażem własnej jakości
 • Intensywność dużej litery kontra intensywność małej litery
 • Trzy elementy skurczu mięśnia – napięcia, czas trwania i prędkość
 • Skurcz izometryczny skurczem niechcianym
 • Dokręcanie nakrętek i śrub na wzór bolidu Formuły 1
 • Strategia kawy z mlekiem
 • Zmęczenie psychiczne jako część procesu treningowego
 • Niemożliwy do wyuczenia czynnik – Boskie Proporcje
 • Trening bramkarzy w Logice Periodyzacji Taktycznej

Proces szkolenia i rozwoju podopiecznych za pomocą Ukierunkowanego Odkrywania

Trener jako lider zarządzający grą

Rola emocji w procesie decyzyjnym

Inteligencja emocjonalna jak kluczowy czynnik sukcesu trenera

Techniki pedagogiczne trenera

Sposób przekazywania informacji zwrotnej

Ukierunkowane Odkrywanie jako najważniejsza broń skutecznego lidera

Sprecyzowany cel procesu treningowego

Otwarta debata jako sposób usprawnienia poziomu świadomości zawodnika

 • Krążenie informacji wewnątrz sieci stworzonej przez zawodników

Funkcjonowanie mózgu a środek treningowy, jakim jest gra

Podejmowanie decyzji w grze

Wnioski i sugestie dotyczące podejmowania decyzji w grze

Antycypacja i przewidywanie jako element sukcesu w grze

Idea Gry autora (jako Intencja Pierwotna)

Fundamenty makro – zasady sposobu gry na poziomie najbardziej ogólnym

 • Brak kompatybilności Fundamentów makro w czterech Momentach w grze

Przedstawienie Idei globalnej

 • Przedstawienie i zrozumienie odmiennych zasad piłkarskich elementem wprowadzania Idei globalnej sposobu gry autora
 • Porównanie Fundamentów makro sposobu gry z innymi dziedzinami życia
 • Porównanie Fundamentów niższego poziomu sposobu gry z innymi dziedzinami życia

Zdefiniowanie głównych zasad dla poszczególnych Momentów w grze

 • Moment atakowania
 • Moment przejścia z atakowania do bronienia
 • Moment bronienia
 • Moment przejścia z bronienia do atakowania
 • Podsumowanie Idei Gry (jako Intencji Pierwotnej) autora książki

Tworzenie odmian gier w oparciu o badania naukowe

Wpływ zmiennych na poziom intensywności gry

 • Skutki tworzenia gier w przewadze i niedowadze liczebnej przez wdrożenie zawodników neutralnych i bramkarzy
 • Wpływ realizacji ograniczeń kontaktów z piłką na poziom jej intensywności
 • Krycie indywidualne zawodników w najmniejszych odmianach gier
 • Poziom zaangażowanie w grę ze względu na wzrosty motywacji zewnętrznej

Wpływ różnorodnych odmian gier na działania organizacyjno-techniczne zawodników

Wpływ rozmiaru obszaru gry na działania organizacyjno-techniczne zawodników

Częstotliwość występowania różnorodnych komponentów w odmianie 3×3 ze względu na różnego rodzaju zmienne

Wnioski i sugestie autora książki na temat przedstawionych badań

 • Istotność odmiany 3×3 w procesie treningowym
 • Ostrzeżenie przed tworzeniem ograniczeń i myleniem Intensywności (pisanej wielką literą) z intensywnością (pisaną małą literą)
 • Wpływ trenera na zachowanie i motywację zawodników w grze
 • Wykorzystanie zredukowanych odmian gry

Nabywanie umiejętności ruchowych w świetle pedagogiki nielinearnej

Rola koordynacji i stopni swobody (DOF) w procesie treningowym

Związek procesu kształcenia z dynamiką ekologiczną

Główne zasady pedagogiki nielinearnej i jej aplikacja w proces treningowy

Zakończenie

Bibliografia